Principal Investigator

Prof. Mikhail Panteleev, Dr. Sci.


Researchers

Abaeva Anastasia, Ph.D.

Polohov Dmitry, MD

Kotova Yana, Ph.D.

Nechipurenko Dmitry, Ph.D.

Artemenko Elena

Ignatova Anastasia

Lipets Elena, Ph.D.

Podoplelova Nadezhda

Belyaev Alexey, Ph.D.

Kolyadko Vladimir

Michail Martynov, Ph.D.

Sveshnikova Anastasia, Ph.D.


PhD Students

Obydennyy Sergey

Shaturny Vitaly

Terentieva Vlada

Demianova Alex

Шахиджанов Сослан

Yackevich Max

Kovalenko Tatiana

Shilov Evgeny


Lab Alumni

Yakimenko Alena, Ph.D.

Korneeva Vera, Ph.D.

Kozlov Anatoly, currently Ph.D. student at University of Geneva, Switzerland

Gorokh Artur, currently Ph.D. student at Cornell University, USA

Parunov Leonid, Ph.D., currently Researcher at U.S. Food and Drug Administration, Bethesda, USA

Topalov Nikolay, Ph.D., currently clinical trials manager, HemaCore LLC